Vyberte možnost Stránka

Digital Promotion 4.0 ukázala českou inovativnost v digitálním řešení

Digital Promotion 4.0 ukázala českou inovativnost v digitálním řešení

Digital Promotion 4.0 je online soutěž, jejímž cílem bylo zmapovat a porovnat inovativní nástroje v oblasti digitální prezentace. Ty je možné využít pro propagaci českých výrobců a exportérů. Vítězem soutěže se stala firma PRESENTIGO.


Její řešení ve velmi silné konkurenci získalo od porotců nejvíce bodů. Do soutěže se přihlásilo 24 firem, z nichž 17 splnilo daná kritéria.

Odborná porota pak vybrala sedmičku finalistů, kteří svá řešení odprezentovali 14. prosince 2020 na webináři agentury CzechTrade před průmyslovými svazy a exportními firmami.

Možnost představit své digitální řešení veřejnosti a zejména potenciálním zájemcům z řad exportérů však budou mít všichni soutěžící, a to v katalogu firem na stránkách soutěže. Do budoucna by měla vzniknout také digitální knihovna českého průmyslu.

Česko je inovativní v digitálních nástrojích

„Velmi nás překvapilo množství firem, které se přihlásily a zároveň nabídly relevantní a funkční řešení. Ukázalo to, jak rozvinutý trh s inovativními digitálními nástroji v České republice máme. Jedná se o důležitý předpoklad k tomu, aby se Česká republika posunula na přední příčky v žebříčku Global Innovation Index a to především v hodnoceném kritériu sofistikovanost trhu. Umění prodat je téma, kterému může digitalizace výrazně pomoci,” říká generální ředitel agentury CzechInvest Patrik Reichl.

Prostřednictvím soutěže Digital Promotion 4.0 se podařilo zmapovat široké portfolio firem nabízejících pokročilé digitální nástroje, které mohou pomoci prezentaci českého průmyslu v zahraničí.

Kvůli situaci způsobené koronavirem byly možnosti propagace navenek v průběhu téměř celého uplynulého roku do značné míry omezené. Nyní se podařilo rozšířit dosavadní paletu proexportních nástrojů podporovaných státními institucemi o zajímavou alternativu, která pro exportéry nabízí možné řešení.

Zdroj: CzechInvestVirtual Lab

Důležitá je připravenost na další nouzové situace

„Naším cílem není zapomenout na tradiční proexportní nástroje, které jsme využívali doposud, ale rozšířit si škálu možností, abychom byli lépe připraveni na další nouzové situace. Bez ohledu na okolnosti se zároveň snažíme identifikovat pro české firmy nové efektivní způsoby, jak mohou prezentovat své výrobky a služby v duchu Inovační strategie ČR 2019–2030 a Country for the Future. To se nám díky soutěži jednoznačně podařilo,“ říká náměstkyně ministra průmyslu a obchodu pro EU a zahraniční obchod Martina Tauberová.

Množství kvalitních firem oceňuje i místopředseda představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR Libor Musil.

„Máme tu celou řadu šikovných firem, díky nimž může Česká republika získat náskok na mezinárodním poli. Je ale nutné nezaspat příležitost a převést tyto nástroje co nejrychleji do praxe, protože jen tak objevený potenciál opravdu zužitkujeme. V tomto ohledu velmi podporuji aktivní roli Ministerstva průmyslu a obchodu a jeho agentur a doufám, že tento přístup přetrvá i po skončení soutěže,” říká Musil.


Soutěž Digital Promotion 4.0 byla přínosem nejen pro naši agenturu, ale hlavně pro všechny exportéry, protože českým firmám ukázala široké spektrum aktuálních možností, jak se prezentovat online a pokračovat v podnikání i v této nelehké době

ředitel Odboru řízení exportní strategie a služeb Rudolf Klepáček

Yord
Zdroj: www.czechinvest.org

Hodnocení celkem 17 inovativních technologií

Odborná porota složená z organizátorů soutěže, jejích partnerů a zástupců Svazu průmyslu a dopravy ČR, Asociace leteckých a kosmických výrobců a Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR hodnotila celkem 17 inovativních technologických řešení.

Posuzovala například celkový vizuální dojem, komplexnost nabízeného řešení, jeho univerzálnost nebo uživatelskou přívětivost tak, aby řešení nebylo náročné na obsluhu a závislé na speciálním hardwaru a softwaru.

Uvedené aspekty porota hodnotila na základě zpracování prezentace konkrétního produktu – inkubátoru od firmy TSE. Ten soutěžící zasadili do jimi navrženého prezentačního prostředí.

Soutěž byla přínosem pro exportéry

Na prvním místě se nakonec umístila firma PRESENTIGO, která vyhrála hlavní cenu – ultramoderní chytré lůžko Linet Eleganza 2 od partnera soutěže AVDZP.

To nyní vítěz svým jménem věnuje vybranému zdravotnickému zařízení. Na druhé příčce se těsně umístila firma Virtual Lab a trojici nejlépe ohodnocených řešení uzavírá firma YORD. Porotu zaujaly také soutěžní projekty VR3D, iShowroom, Jakes Technology a Fistro digital.

Soutěž Digital Promotion 4.0 byla přínosem nejen pro naši agenturu, ale hlavně pro všechny exportéry, protože českým firmám ukázala široké spektrum aktuálních možností, jak se prezentovat online a pokračovat v podnikání i v této nelehké době. Technologická pomoc a podpora je teď velmi důležitá, aby nahradila neuskutečnitelná obchodní jednání a účast na zrušených veletrzích,“ vysvětluje generální ředitel agentury CzechTrade Radomil Doležal.

Vznik digitální knihovny českého průmyslu

Návazným krokem na soutěž bude vytvoření platformy v podobě digitální knihovny českého průmyslu, která umožní komplexní prezentaci průmyslových schopností ČR i nabídky konkrétních průmyslových oborů, a to s důrazem na synergie mezi českými firmami.

Ministerstvo průmyslu a obchodu chce zahájit první kroky k jejímu vzniku v co nejkratším časovém horizontu tak, aby byl tento nástroj reálně přístupný firmám k podpoře jejich zahraničních aktivit.

„Na vznik této platformy bude MPO teprve vypisovat výběrové řízení. Výsledky soutěže tudíž nevypovídají o tom, kdo bude tvůrcem platformy. Nejdříve musí proběhnout důkladná debata s našimi partnery z řad podnikatelské veřejnosti, abychom si ujasnili představy jednotlivých průmyslových oborů a na jejich základě vytvořili určitý model a formulovali přesné zadání,” upřesňuje ředitel Odboru řízení exportní strategie a služeb Rudolf Klepáček.

„Důležité však je, že žádná z firem zapojených do soutěže nezapadne. Všechny budou součástí přehledného katalogu na webových stránkách www.digitalpromo.cz, který mohou navštívit i exportéři zajímající se o individuální řešení své prezentace,” dodává Klepáček.

Soutěž Digital Promotion 4.0 zorganizovalo Ministerstvo průmyslu a obchodu a CzechInvest ve spolupráci s CzechTrade a s podporou Asociace výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků.

Také by vás mohlo zajímat:

Infografika: Jak rostl bitcoin

Zdroj: CzechInvest

O autorovi