Vyberte možnost Stránka

Česko má největší úbytek populace od roku 1918

Česko má největší úbytek populace od roku 1918

Počet obyvatel České republiky v průběhu roku 2021 vzrostl o 21,9 tisíce. O přírůstek se zasloužilo čistě kladné saldo zahraničního stěhování (50,0 tisíce). Počet zemřelých podruhé v řadě výrazně vzrostl, činil téměř 140 tisíc osob a převýšil počet živě narozených (111,8 tisíce) o 28,1 tisíce. Více o tom informuje Český statistický úřad (ČSÚ). 

 


„Na konci roku naše populace čítala 10,516 milionu obyvatel, celkový roční přírůstek dosáhl 21,9 tisíce osob. Bilance přirozené měny však byla záporná, neboť zemřelých obyvatel bylo o 28,1 tisíce více než živě narozených. Šlo o nejhlubší přirozený úbytek populace v historii České republiky od jejího vzniku v roce 1918. Příčinou populačního růstu během roku 2021 tak bylo pouze kladné saldo zahraničního stěhování, když počet přistěhovalých převýšil počet vystěhovalých o 50 tisíc,” říká vedoucí oddělení demografické statistiky ČSÚ Terezie Štyglerová, .

 

Během roku se živě narodilo 111,8 tisíce dětí, o 1,6 tisíce více než v roce 2020.
„Za nárůstem počtu narozených v roce 2021 stály druhorozené děti, kterých bylo meziročně více o 5 %, celkem 43,6 tisíce. Prvorozených dětí bylo 51,9 tisíce a stejně jako dětí třetího či vyššího pořadí jich oproti roku 2020 naopak o 1 % ubylo,” uvádí Michaela Němečková z oddělení demografické statistiky ČSÚ.

Zdroj: ČSÚ

 

 

 

 

O autorovi