Vyberte možnost Stránka

CEITEC a CzechInvest podepsaly memorandum o porozumění

CEITEC a CzechInvest podepsaly memorandum o porozumění

CEITEC – zahrnující vědecko-výzkumná centra CEITEC Masarykovy Univerzity (MU) a CEITEC Vysokého učení technického v Brně (VUT), podepsaly společně s Agenturou pro podporu podnikání a investic CzechInvest memorandum o porozumění. Tímto krokem se noví partneři domluvili na společném cíli, kterým je podpora domácích i zahraničních investic do inovací pocházejících z výsledků české vědy a výzkumu. 

 

Agentura CzechInvest má na starosti důležitou roli v oblasti podpory podnikání a investic v její komplexní podobě. Unikátní spojení regionálního, centrálního a mezinárodního působení zajišťuje integritu služeb a schopnost propojovat globální trendy s regionálními podmínkami v České republice. Jedním z hlavních cílů CzechInvestu je přeměna České republiky v inovačního lídra Evropy. K tomu výraznou měrou přispívá podpora mladých inovativních i zavedených firem a důraz na vědu a výzkum.

CzechInvest má bohaté zkušenosti a pomocí svých služeb a programů podpořil celou řadu podnikatelských příležitostí. Je státní příspěvkovou organizací podřízenou Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR.

„Společnými silami se státním i soukromých sektorem a akademickou sférou se snažíme propojovat a podporovat moderní technologie, výzkumníky a sdílení know-how mezi českými firmami i zahraničními investory. Během pandemie koronaviru jsme se například společně s vědecko-výzkumným centrem CEITEC VUT a ostatními dobrovolníky podíleli na koordinaci výroby 36 tisíc ochranných štítů pro zdravotníky, děti i učitele do škol a školek na Brněnsku. Obdobná spolupráce s univerzitami a firmami se nám osvědčila i při hackathonu Hack the Crisis, který jsme zakončili ve druhé polovině června,“ říká generální ředitel CzechInvestu Patrik Reichl.

Vědecko-výzkumné centrum CEITEC vzniklo v rámci řešení společného projektu brněnských vysokých škol a výzkumných ústavů. V České republice je jedinečný v tom, že disponuje nejmodernější výzkumnou infrastrukturou a v rámci jednoho institutu propojuje vědce z různých oborů. Dále je klíčový v podpoře internacionalizace.

Na obou uvedených institutech CEITEC působí přes čtyři stovky vědců, z nichž téměř třetina je ze zahraničí. Jejich výzkumy ve vztahují na oblasti molekulární medicíny, strukturní biologie, výzkumu mozku a lidské mysli, genomiky a proteomiky rostlinných systémů, pokročilých materiálů, kybernetiky a pokročilých nano- a mikrotechnologií.

 

Vědci z CEITEC MU a VUT publikují přes 600 vědeckých studií

Široká interdisciplinarita nabízí velký potenciál pro řešení komplexních otázek, jimž čelí současná společnost. Mají rovněž zásadní vliv na kvalitu lidského života a zdraví.

CzechInvest hrál zásadní roli už při zakládání institutu CEITEC a jsem moc rád, že bude s námi nadále spolupracovat. A to i teď, když naše vědecké výsledky začaly konečně vykazovat komercializační potenciál. Základní výzkum je běh na dlouhou trať a nám se očividně daří přinášet společensky relevantní výsledky, které můžou vést k inovacím,“ dodal ředitel výzkumného institutu CEITEC Masarykovy univerzity Jiří Nantl.

Předpokladem zájmu firemní sféry o spolupráci a vzniku inovací s vysokou přidanou hodnotou je samozřejmě kvalitní věda. Vědci z CEITEC MU a CEITEC VUT publikují ročně více než 600 vědeckých studií v impaktovaných vědeckých časopisech.

Přes pět procent všech vědeckých studií obou partnerů je publikováno v prestižních mezinárodních vědeckých časopisech s velmi vysokým impaktním faktorem (IF) nacházejících se v horní pětině nejlepších vědeckých časopisů na světě (T5). Více než polovinu všech vědeckých studií publikují časopisy v první horní čtvrtině (Q1).

 

Nejen odborná spolupráce ale i představení s investory 

Předmětem spolupráce výzkumného centra CEITEC a firmy CzechInvest je především podpoření příchodu zahraničních investorů ruku v ruce s výzkumnými a vývojovými aktivitami do České republiky a rozšíření spolupráce smluvního a kolaborativního výzkumu se zahraničními investory i českými firmami, které s agenturou CzechInvest spolupracují.

CzechInvest nabídne vědcům nejen odbornou spolupráci při představování výsledků výzkumu potenciálním investorům, ale i podporu v rámci realizace významných akcí a cílených návštěv relevantních klientů agentury CzechInvest. Nedílnou součástí budou i přednášky pro doktorandy z CEITEC MU a CEITEC VUT s cílem maximalizovat inovační potenciál centra CEITEC.

„Spolupráce institutu CEITECCzechInvestem velmi úzce navazuje na úspěšnou účast našich vědeckých týmů v řešitelských konsorciích mnoha evropských výzkumných projektů v programu Horizont 2020. V těchto projektech je zapojena řada předních průmyslových partnerů, například z oboru výzkumu a vývoje chytřejších mechatronických systémů to je Siemens, Philips Medical Systems, ale také významní výzkumní partneři jako Technische Universiteit Eindhoven, University College Cork, Laboratorio Iberico Internacional de Nanotecnologia. V těchto projektech přenášíme výsledky našeho základního výzkumu do průmyslových aplikací a inovací,“ dodává ředitel výzkumného institutu CEITEC Vysokého učení technického v Brně Radimír Vrba.

 

Také by vás mohlo zajímat:

Krizový management je jako desetiboj v atletice

Hackathon Hack the Crisis ovládla DIANA Biotechnologies

Zdroj: Tývka.cz 

O autorovi