Vyberte možnost Stránka

BMW a využití umělé inteligence k dokonalejšímu lakování

BMW a využití umělé inteligence k dokonalejšímu lakování

BMW svým pilotním projektem v mnichovském výrobním závodě demonstruje, jak umělá inteligence zaručuje preciznější obsluhu vysoce citlivých systémů v automobilové výrobě.

 

Navzdory nejmodernější filtrační technologii se obsah nejjemnějších prachových částic v lakovnách liší v závislosti na nasávaném okolním vzduchu. Pokud obsah prachu přesáhne povolenou hodnotu, mohou se na ještě nezaschlém laku karoserie zachytit částice, které lakovaný povrch vizuálně naruší.

Specialisté na umělou inteligenci (AI) z centrálního plánování a mnichovského výrobního závodu nyní našli způsob, jak se této situaci zcela vyvarovat. Každá čerstvě nalakovaná karoserie musí být v lakovně podrobena automatické kontrole povrchu. Data shromážděná při těchto inspekcích se používají k vytvoření komplexní databáze pro analýzu prachových částic.

Specialisté nyní používají algoritmy AI, které na základě aktuálních dat ze senzorů prachových částic v lakovnách a sušárnách výsledky s touto databází porovnávají.

 

Umělá inteligence si všímá různých vlivů

„Řešení vytvořená na základě získaných dat nám pomáhají dodržovat a dále zlepšovat naše přísné kvalitativní požadavky ve prospěch našich zákazníků. Inteligentní analytika dat a umělá inteligence slouží jako klíčové pomůcky při rozhodování našeho týmu pro zdokonalování procesu lakování. Zažádali jsme o několik patentů vztahujících se k této inovativní technologii analýzy prachových částic,“ vysvětluje senior viceprezident sekce Painted Body, Finish and Surface u BMW Group Albin Dirndorfer.

Dva konkrétní příklady ukazují výhody tohoto nového AI řešení: Pokud se úroveň prachu zvyšuje z důvodu ročního období nebo prodloužené doby schnutí, algoritmus může tento trend včas detekovat a je schopen například stanovit dřívější čas pro výměnu filtru. Jestliže se tento algoritmus používá spolu s jinými analytickými nástroji, lze objevit i další spojitosti.

Analýza by mohla dále například ukázat, kdy je potřeba doladit zařízení, které k odstranění prachových částic z karoserií automobilů používá pštrosí peří.

 

S širší databází vhodné pro použití v sériové výrobě

Specialisté na umělou inteligenci AI BMW Group vidí v analýze prachových částic obrovský potenciál. Algoritmus na základě informací z množství senzorů a dat z kontrol povrchu monitoruje více než 160 funkcí týkajících se karoserie automobilu a je schopen velmi přesně předpovědět kvalitu procesu aplikace laku.

Pokud bude pro algoritmus vyvinuta ještě širší databáze, bude toto AI řešení vhodné pro použití v sériové výrobě.

To vyžaduje zejména další měřicí body a ještě přesnější údaje ze senzorů stanice, kde jsou karoserie dekontaminovány. Experti na umělou inteligenci AI jsou přesvědčeni, že jakmile bude pilotní projekt v mateřské továrně v Mnichově dokončen, bude možné zahájit analýzu prachových částic také v dalších výrobních závodech.

 

Také by vás mohlo zajímat:

BMW dostalo zelenou na výstavbu vývojového centra nedaleko Sokolova

Firmy se obávají, že 5G přinese bezpečnostní hrozby

Zlato jakožto letošní investiční hit, zhodnotilo přes 27 %

 

Zdroj: BMW

O autorovi