Vyberte možnost Stránka

Blockchainová hlasovací platforma Polys roste na popularitě

Blockchainová hlasovací platforma Polys roste na popularitě

Výrazný meziroční nárůst zájmu o používání blockchainové hlasovací platformy Polys zaznamenala mezi prosincem 2020 a únorem 2021 bezpečnostní společnost Kaspersky. Platforma Polys vznikla na podporu inovativních projektů na Kaspersky Innovation Hub a ve sledovaném období na ní proběhlo třikrát více online hlasování než za stejné období před rokem. Vyplývá to z analýzy anonymizovaných metadat z této platformy.


Zatímco dva dosud nejčetněji zastoupené sektory, které využívaly Polys – vzdělávací instituce a nevládní organizace – si svoje pozice zachovaly, podíl uživatelů z dalších oborů se výrazně proměnil.

Lockdownová opatření, která od března 2020 zasáhla více než 100 zemí, způsobila přesun mnoha aspektů každodenního života do on-line prostoru, včetně práce, nakupování a sociálních interakcí.

Analýza anonymizovaných dat z blockchainové hlasovací platformy Polys ukazuje, že lidé začali využívat online přístup častěji také pro společná rozhodování.

Blockchainová technologie je pro tyto účely mimořádně vhodná, protože pomáhá zabránit manipulaci s daty. Využívá se například i pro operace s kryptoměnami.

Aby analytici zjistili, jak pandemie ovlivnila rozsah hlasování na dálku, zkoumali statistiky tři měsíce před přijetím globálních protikoronavirových opatření, počínaje prosincem 2019, kdy mnoho organizací hodnotilo svoje výsledky ke konci roku. Tyto statistiky pak byly porovnány s údaji od prosince 2020 do února 2021.

Fyzické hlasování kvůli koronaviru ustoupilo

V tomto období bylo při online hlasování nejaktivnějším sektorem vzdělávání – organizace z tohoto odvětví provedly 60 % všech akcí online, zatímco rok předtím to bylo pouze 43 % hlasování.

Následovaly nevládní organizace, které touto metodou provedly 17 % hlasování, což je o dva procentní body více než ve stejném období loňského roku.

Vzrostl také podíl vládních organizací a stran, a to ze 6 na 10 %. To z nich učinilo třetí nejaktivnější odvětví, které předstihlo hlasování o záležitostech v podnikání.

Rostoucí důvěra v hlasování

To však není jediná změna zaznamenaná v průběhu roku. Jelikož shromažďování velkých skupin osob bylo obecně zakázáno, na veřejných akcích se konalo méně než 1 % hlasování, zatímco dříve do této kategorie spadalo 7 % hlasování.

Odborníci si také všimli, že společná rozhodování o místních iniciativách rovněž poklesla, a to ze 3 % v období od prosince 2019 do února 2020 na 1 % koncem tohoto roku, což naznačuje, že tyto projekty byly pozastaveny. V období od prosince 2020 do února 2021 se však jejich podíl vrátil na 3 %, protože se debaty o místních iniciativách zase obnovily.

„Zaznamenali jsme rostoucí zájem a důvěru v hlasování prostřednictvím blockchainové technologie. V uplynulém roce se lidé na naši platformu nejen vrátili, ale poradili také svým přátelům a kolegům, aby ji rovněž vyzkoušeli. Zjistili jsme například, že po online hlasování v oblasti vzdělávání hlasovala na naší platformě také místní firma. Kvůli opatřením na omezení osobních kontaktů se bezpečné online hlasování stalo téměř jediným způsobem, jak pokračovat ve společném rozhodování, což urychlilo jeho využívání,“ vysvětluje vedoucí produktu Polys Alexander Sazonov.

Také by vás mohlo zajímat:

Koronavirus mění životní styl, raketově roste zájem o obytné vozy

Zdroj: Polys

O autorovi