Vyberte možnost Stránka

Audi postupně obnovuje výrobu v evropských závodech

Audi postupně obnovuje výrobu v evropských závodech

Audi v nadcházejících týdnech postupně obnoví výrobu ve svých evropských výrobních závodech. Společnost v polovině března oznámila přechodné přerušení výroby v Evropě. Toto rozhodnutí německá automobilka přijala z důvodu váznoucích dodávek dílů. Další neblahý vliv představoval pokles poptávky kvůli koronavirové pandemie. Nadcházející obnovení výroby v celosvětové výrobní síti Audi se uskuteční ve spolupráci s koncernem Volkswagen, dodavateli a poskytovateli služeb. Obnovení výroby zahrnuje i rozsáhlý soubor opatření zaměřených na bezpečnost zaměstnanců. Audi se přitom řídí doporučeními Ústavu Roberta Kocha a nařízeními zdravotnických institucí v příslušných zemích.

 

Společnost AUDI AG po přerušení výroby ve všech svých evropských výrobních závodech uskutečňuje nyní první kroky k návratu k obvyklému provozu.

„Obnovení naší výroby je celoevropským aktem,“ říká člen představenstva odpovědný za výrobu Peter Kössler.

Výrobní a logistické procesy i dodavatelské řetězce jsou totiž vzájemně úzce provázány na základě spolupráce v rámci koncernu i s externími partnery v mezinárodním měřítku.

„Středem naší pozornosti jsou zaměstnanci, protože potřebují bezpečné pracovní prostředí. Týmy odborníků ve společnosti Audi proto ve spolupráci se specializovanými odděleními a podnikovými radami přizpůsobily procesy požadavkům na ochranu zdraví. Děkuji všem zaměstnancům Audi a našim partnerům na celém světě za jejich flexibilitu a společné úsilí v tomto náročném období,“ sdělil Kössler.

„V první fázi obnovy výroby po jejím přerušení mají nejvyšší prioritu především preventivní opatření na ochranu zdraví zaměstnanců,“ vysvětluje také předseda ústřední podnikové rady Mosch.

 

Audi nastavuje přísná bezpečnostní opatření

„Obnovení výroby bude doprovázeno rozsáhlým souborem opatření, aby byla zajištěna ochrana zdraví zaměstnanců,“ sdělil Mosch.

Mezi přijatá opatření patří například konkrétní pravidla pro dodržování odstupu a hygienických pravidel, úprava střídání směn, aby se zabránilo kontaktům, a povinnost nosit ochranu úst a nosu v zónách, kde není možné udržovat vzájemnou vzdálenost 1,5 metru.

Společnost vytvořila také fyzická ohraničení kritických pracovišť. Například v zóně oddělené montáže dveří pracují dva zaměstnanci současně na stejném přepravním zařízení a stojí přitom přímo proti sobě. Sami zaměstnanci si zde vyvinuli transparentní bariéru z plastové fólie.

Vedoucí výrobních úseků a týmů zkoumali a analyzovali společně s odborníky na bezpečnost práce, zdravotnictví a provozní inženýrství a se zástupci podnikové rady každé jednotlivé pracoviště a připravili zlepšovací návrhy. Pracoviště je považováno za bezpečné z hlediska ochrany proti koronaviru až po souhlasu všech zúčastněných stran.

Pracovní skupina se důkladně věnovala také pracovnímu prostředí, které zahrnuje zázemí pro týmy, vstupní brány výrobních závodů, parkoviště, vnitropodnikovou dopravu, gastronomiipodnikové restaurace. Audi vyvinulo adekvátní řešení pro všechny oblasti.

 

Nadále bude platit režim se zkrácenou pracovní dobou

Zaměstnanci jsou o těchto opatřeních předem písemně informováni, na začátku pracovního procesu jim nadřízení předají rozsáhlé bezpečnostní pokyny a prostřednictvím intranetových médií a mnoha informačních tabulí ve výrobních závodech jim budou pravidelně poskytovány aktualizované informace.

Rozsáhlá bezpečnostní opatření a upravená pravidla platí také pro kancelářská pracoviště. Například možnost práce na dálku minimalizuje riziko nákazy díky dostatečným odstupům. Obnovení výroby se však týká především zaměstnanců výrobního úseku.

Výroba vozidel Audi bude v jednotlivých závodech obnovena a zvyšována podle stanoveného plánu od konce dubna. Výroba motorů v Győru se postupně rozběhla již v uplynulém týdnu.

Pro zaměstnance výrobních závodů v Německu, kteří se budou moci vrátit zpět do práce v plném rozsahu až v pozdějších fázích obnovení výroby, budou do té doby i nadále platit pravidla pro režim se zkrácenou pracovní dobou.

 

Také by vás mohlo zajímat:

Volkswagen i Škoda Auto postupně obnovují produkci

Koronavirus přinesl čas na zvyšování kvalifikace zaměstnanců online

Koronavirus zpomaluje tempo inflace, zlevňuje především benzín

 

 

Zdroj: Audi

O autorovi