Vyberte možnost Stránka

Asociace lesních MŠ nabízí práci pro Ukrajince

Asociace lesních MŠ nabízí práci pro Ukrajince

Řada z vás pomáhá Ukrajině a jejím obyvatelům v rámci svého volného času. Asociace lesních MŠ Ambicí přináší přehledné informace o tom, jak můžete pomoci jako organizace. Zaměřuje se pak konkrétně na tři oblasti: poskytnutí zaměstnání, možnost přijímání dětí z Ukrajiny do lesních školek a podmínky dlouhodobé pomoci.


Jaké jsou pracovní možnosti pro Ukrajince?

V lesní MŠ může působit ukrajinská učitelka na pozici pedagoga pouze v případě, že má uznaný diplom a mluví česky (pokud nezřizujete třídu výhradně pro ukrajinské děti).

Na pozici chůvy může pracovat, pokud mluví dobře česky a absolvuje zkoušku (nebo má uznaný diplom v oboru zdravotnictví atp. viz vyhláška).

Pro pozici asistenta pedagoga je třeba znalost jazyka a uznaný diplom nebo absolvovaná zkouška. Avšak máte-li ve třídě 17 dětí a více, vzniká vám povinnost mít pro ně třetí dospělou osobu.

Kvalifikace pro tuto třetí osobu stanovena není, stejně jako není stanoven požadavek na jazykovou vybavenost. Musí se však jednat o osobu starší 18 let.

Lesní klub bez specifických požadavků

V lesním klubu žádné oficiální požadavky na konkrétní kvalifikace či jazykovou vybavenost nejsou. Volba pracovní pozice pro cizince je tak zcela v kompetenci klubu.

Pro všechny pracovní pozice v lesních MŠ a klubech již tradičně důrazně doporučujeme absolvování zdravotnického kurzu. V tomto případě však prosím zvažte konkrétní situaci zájemce o práci, ať realistickým kurzem zbytečně nevyvoláváte traumatické vzpomínky.

Informace o pracovních povoleních a přehled dávek, na které mají přijíždějící nárok, naleznete na webu úřadu práce i na webu ministerstva práce a sociálních věcí v češtině i ukrajinštině.

Konkrétní grantové / dotační možnosti pro zaměstnávání uprchlíků z Ukrajiny nejsou k nalezení, ale potenciální zaměstnavatelé jsou vyzýváni, aby přímo kontaktovali ředitele krajské pobočky úřadu práce. Věříme, že ti budou mít v současné rychle se měnící situaci nejčerstvější informace.

Přijímání dítěte do školky

Ukrajinské děti přicházející v důsledku válečného konfliktu do ČR mají možnost chodit do českých mateřských škol. Zdůrazňujeme, že mají možnost, nikoliv povinnost do české MŠ chodit.

A to i v případě, že se jedná o dítě pětileté či šestileté, které by teoreticky mělo absolvovat rok povinného předškolního vzdělávání. Obecně mají povinnost školní docházky děti, které v ČR jsou déle než 3 měsíce. To nyní vychází na červenec a dá se předpokládat, že kvůli jedinému měsíci nebude nikdo tuto povinnost v aktuálním školním roce kontrolovat.

Současně můžeme předpokládat, že zájem o vstup do MŠ bude vysoký. Mateřské školy nemají povinnost v průběhu školního roku přijímat jakékoliv děti ke vzdělávání a to ani v případě, že mají volnou kapacitu. Povinnost dítě přijmout tedy nemáte, ale možnost jej přijmou máte.

Děti nad rámec kapacity zapsané ve školském rejstříku není možné k předškolnímu vzdělávání přijímat. O navýšení kapacity rozhoduje krajský úřad, součástí musí být souhlasné stanovisko KHS. MŠMT připravuje kroky ke zvýšení operativnosti tohoto procesu a jedná v této věci i s dotčenými orgány.

Zápis dětí z Ukrajiny proběhne zcela standardně. Nárok na normativ je stejný jako u všech ostatních dětí. Navíc máte v případě přijetí dítěte s odlišným mateřským jazykem nárok na asistenta pedagoga, jen je nutné zorganizovat návštěvu pedagogicko psychologické poradny. Podrobněji ZDE.

Potřebné informace k administrativním záležitostem naleznete přehledně na webu MŠMT a to včetně postupu, co dělat, pokud je zde dítě bez rodičů. Skvělé metodické materiály i administrativní podporu pro začleňování dítěte s odlišným mateřským jazykem naleznete u organizace Meta. Provozujete-li také základní školu, mohl by vás zaujmout web NF Děti UkrajinyVše výše uvedené mohou využít také lesní kluby, které mají navíc tu výhodu, že zápisy atp. mají zcela ve své režii.

Také by vás mohlo zajímat:

Як інтегруватися в Чехії? Jak se integrovat v Česku?

Zdroj: Lesnims.cz

O autorovi